x       x
               

Home                                                                                   

Hebt u vragen omtrent de verlaging van een (te hoge) erfbelasting (voorheen successierecht) wegens een (te hoge) woz-waarde van een woning of bedrijfspand uit een nalatenschap ? Stel uw vraag dan HIER !

U hebt al of niet recent uw WOZ-beschikking in de bus gekregen. Is de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand niet (veel) te hoog door de gemeente vastgesteld ? Laat nu, zonder extra kosten voor u, professioneel een onderzoek instellen tegen een te hoge WOZ-waarde. Meldt u daartoe HIER aan !

WOZ Expertise is DE instantie bij uitstek voor adviezen en dienstverlening m.b.t. de bepaling en verlaging van WOZ-waarden van vastgoedobjecten, waaronder woningen, MKB-bedrijfspanden, etc.

De WOZ-waarde van uw onroerende zaak (woning, winkel, bedrijfspand, etc.) bepaalt de hoogte van een groot aantal rijks-, gemeente- en andere (lokale) belastingen en heffingen alsmede de erfbelasting. Hoe hoger/lager uw WOZ-waarde, hoe hoger/lager die belastingen ! Dit geldt zowel voor huiseigenaren als voor eigenaren en gebruikers (ook huurders) van bedrijfspanden.

WOZ Expertise kan u helpen uw WOZ-waarden en daarmee een aantal van uw belastingen te verlagen op No-cure No-pay basis voor bedrijven en voor woningen veelal zelfs kostenneutraal.

Voor een kleine selectie van de behaalde woz-successen in 2010, 2011 en 2012 klik hier.

Verlaging van de WOZ-waarde kan worden bereikt door het indienen van een deugdelijk en ontvankelijk bezwaarschrift (+ taxatierapport) bij de gemeente, eventueel gevolgd door het instellen van beroep bij de Rechtbank. WOZ Expertise beschikt over de specialismen en deskundigeden om dit voor u te kunnen uitvoeren.

Maak uw keuze uit het menu bovenin deze webpagina

WOZ Expertise, Eduard van Beinumlaan 129, 6952 CL   DIEREN
Tel.: 0313 496 969 / 06 4173 3275        Fax: 0313 450 804        email: info@wozexpertise.nl
Bankrekening: 71 06 54          Kamer van Koophandel: 091 05 425          BTW-nr.: NL119859026B01