x       x
               

Belastingen                                                                    

Een flink aantal belastingen zijn aan de WOZ-waarde van een onroerende zaak gekoppeld, waaronder:
 • gemeentelijke onroerendezaakbelasting (Ozb) voor eigenaars van woningen en tweede woningen, etc.
 • gemeentelijke onroerendezaakbelasting (Ozb) voor eigenaars EN gebruikers van bedrijfspanden
 • gemeentelijke roerenderuimtebelasting (Rrb) (woonboten, drijvende winkels, etc.)
 • inkomstenbelasting, box 1, hoogte van het eigenwoningforfait
       - hoe hoger het eigenwoningforfait des te lager is de hypotheekrenteaftrek !
 • inkomstenbelasting, box 3, waarde van de tweede woning
       - hoe hoger de waarde van de tweede woning des te hoger de vermogensrendementsheffing !
 • gemeentelijke rioolrechten
 • gemeentelijke afvalstoffenheffingen
 • waterschapsomslagen (watersysteemheffing) m.b.t. uw woning/tweede woning
 • vennootschapsbelasting i.v.m. afschrijving tot 50% (of tot slechts 100%) van de WOZ-waarde
 • erfbelasting (Successiewet) waarbij een woning in een nalatenschap thans op de WOZ-waarde wordt gewaardeerd
 • overige, nader te bepalen, belastingen/heffingen
Het is dus van belang om uw WOZ-waarde zo laag mogelijk te houden.
Neem daartoe vrijblijvend contact met ons op d.m.v. email, telefoon of (bij voorkeur) via de contactpagina

WOZ Expertise, Eduard van Beinumlaan 129, 6952 CL   DIEREN
Tel.: 0313 496 969 / 06 4173 3275        Fax: 0313 450 804        email: info@wozexpertise.nl
Bankrekening: 71 06 54          Kamer van Koophandel: 091 05 425          BTW-nr.: NL119859026B01