x       x
               

Woz                                                                                     

Aan elke onroerende zaak wordt door de overheid, op grond van de speciale rechtsregels van de "Wet Waardering Onroerende Zaken", een waarde toegekend. Deze waarde, de zogenoemde WOZ-waarde dient als uitgangspunt voor een groot aantal belastingen en heffingen. Hoe hoger/lager de WOZ-waarde, hoe hoger/lager de bedragen op de bijbehorende belastingaanslagen. De volgende belastingen zijn aan de WOZ-waarde gekoppeld:

gemeentelijke onroerendezaakbelasting (Ozb) voor eigenaars van woningen en tweede woningen, etc.
gemeentelijke onroerendezaakbelasting (Ozb) voor eigenaars EN gebruikers van bedrijfspanden
gemeentelijke roerenderuimtebelasting (Rrb) (woonboten, drijvende winkels, etc.)
inkomstenbelasting, box 1, hoogte van het eigenwoningforfait
     - hoe hoger het eigenwoningforfait des te lager is de hypotheekrenteaftrek !
inkomstenbelasting, box 3, waarde van de tweede woning
     - hoe hoger de woz-waarde van de tweede woning des te hoger de vermogensrendementsheffing !
gemeentelijke rioolrechten
gemeentelijke afvalstoffenheffingen
waterschapsomslagen (watersysteemheffing) m.b.t. uw woning/tweede woning
vennootschapsbelasting i.v.m. afschrijving tot 50% (of tot slechts 100%) van de WOZ-waarde
erfbelasting (Successiewet) waarbij een woning in een nalatenschap thans op de WOZ-waarde wordt gewaardeerd
overige, nader te bepalen, belastingen/heffingen


Het is dus van belang om uw WOZ-waarde zo laag mogelijk te houden.
Neem daartoe vrijblijvend contact met ons op d.m.v. email, telefoon of (bij voorkeur) via de contactpagina

WOZ Expertise, Eduard van Beinumlaan 129, 6952 CL   DIEREN
Tel.: 0313 496 969 / 06 4173 3275        Fax: 0313 450 804        email: info@wozexpertise.nl
Bankrekening: 71 06 54          Kamer van Koophandel: 091 05 425          BTW-nr.: NL119859026B01